H.E.A.T. PROGRAM

Je aerobní cvičení s vysokým energetickým výdejem a tudíž reprezentuje nový systém cvičení s výrazným efektem na lidský organismus. Je zcela inovační, jak z hlediska způsobu cvičení, tak z hlediska prostředků k jeho realizaci. Cvičení vychází z přirozeného lidského pohybu – chůze, s využitím mechanického pásu. V Domynu máme takových pásů 28, čímž se řadíme mezi největší H.E.A.T. Centra v Praze.

Intenzita

SÍLA

%

KARDIO

%

VITALITA

%

KONDICE

%

Co si přinést

  • Něco na pití
  • Ručník
  • Pohodlné oblečení
  • High-athletic socks and sweatbands
  • High-impact sports bra (women)

Naši trenéři

Na následující adrese naleznete pouze orientační rozvrh, který nezohledňuje případné záskoky, speciální lekce atp. www.domyno.cz/rozvrhy/

Aktuální rozvrh a rozpis instruktorů a trenérů, stejně jako lekce na které je možné se objednat, včetně speciálních lekcí, je umístěn v online rezervačním systému na adrese: www.domynoonline.cz

SKUPINOVÉ LEKCE - Pohybové aktivity, Jóga, Pilates, H.E.A.T., TRX, Kondiční program, Spinning, Jumping, Balóny, SM System ...
Jedna lekce při složení depozitu 3000 kč (sleva 15%) 169 Kč
Jedna lekce při složení depozitu 1000 kč (sleva 10%) 179 Kč
Jedna lekce - základní cena pro držitele Domyno Zákaznické Karty 199 Kč
STUDENT, SENIOR, ZTP
Jedna lekce - základní cena pro držitele Domyno Zákaznické Karty 159 Kč

Studenti, senioři a držitelé průkazu ZTP mají nárok na sníženou sazbu (student – držitel karty ISIC, senior  – osoba starší 60 let).
Na H.E.A.T. Program lze požít kartu Multisport

Ceník je platný od 1.2.2022. Změna cen je vyhrazena

H.E.A.T. – jsou začáteční písmena 4 slov v anglickém jazyce – High Energy Aerobic Training. Tato čtyři slova se dají volně přeložit jako: „Aerobní cvičení s vysokým energetickým výdejem”. H.E.A.T. Program® tedy reprezentuje nový systém aerobního cvičení z výrazným efektem na lidský organismus. Představuje cvičení vycházející z přirozeného lidského pohybu – chůze.

H.E.A.T. Program® má své kořeny v Itálii, kde byl vytvořen a poprvé představen široké veřejnosti na Festivalu del Fitness v Rimini v roce 2004. První české H.E.A.T. centrum vzniklo v Olomouci v roce 2007 díky dvojici Michal Pietrak a Olda Pastyřík, kteří jsou zároveň Master instruktory a přinášejí řadu inspirace dalším instruktorům.

Zakladatelé H.E.A.T. Programu® – Max a Marika při tvorbě H.E.A.T. Programu® vycházeli z dlouholeté zkušenosti z oblasti fitness, ale hlavně ze zkušeností získaných pohybem ve vysokohorském terénu. Ty pak aplikovali na cvičení, která H.E.A.T. Program® představuje. Z trekkingu, joggingu a jednoduchého, ale účinného walkingu (chůze), vybrali nejprospěšnější a nejúčinnější aspekty. Výsledkem je kombinace technik, která považuje za základní prvek walking a jeho rozvoj, z něhož sevyvinul „Power walking”, představující využití maximální síly a rychlosti chůze. Toto spojení technik umožňuje kompletní činnost celého těla a zároveň znamenité kardiovaskulární cvičení. Aby mohli být simulovány horské podmínky v prostředí fitness center a tělocvičen, vyvinuli pro tyto účely společně Max a Marika mechanický běžecký pás Maxerrunner.

H.E.A.T. Program® představuje zcela bezpečné aerobní cvičení, díky němuž dosahuje jedinec svého osobního cíle. Určit si cíl a prostřednictvím cvičení jej dosáhnout. Je určený pro všechny věkové kategorie. Mohou jej z úspěchem aplikovat náctiletí, ale i lidé v důchodovém věku. Vychází z energie skupinového cvičení. Každý jedinec tak v průběhu lekce zdolává své cíle v rámci skupinky za doprovodu motivující hudby. Prostřednictvím H.E.A.T. Programu® lze efektivně dosáhnout požadovaného fyziologického efektu – redukce hmotnosti, zlepšení tělesné kondice, aerobní vytrvalostní trénink, trénink a příprava profesionálních sportovců. V porovnání s jinými aerobními aktivitami reprezentuje H.E.A.T. Program® bezpečné cvičení s výraznějším fyziologickým efektem. Je skvělou přípravnou činností pro všechna ostatní kardiovaskulární cvičení. H.E.A.T. Program® je vyvinutý tak, aby odpovídal individuálním požadavkům každého jedince a maximalizoval efektivitu jeho cvičení. Umožňuje spálit v průměru 500 až 800 kilokalorií za 1 lekci. V každé lekci ujdeme zhruba 5000 kroků, což je poloviční počet kroků které by měl člověk denně ujít při zdravém stylu života.

H.E.A.T. Program® využívá speciálního běžícího pásu Maxerrunner. Je to první a jedinečný mechanický běžící pás, který dokáže jednoduchým řízením plynule měnit sklon roviny až do imitace chůze v samotném horském terénu. Využívá pouze a jen svalovou energii a zaručuje nám poskytnutí stejné zátěže, se kterou se setkáváme v terénu.

Základní rozdělení technik, se kterými se setkáte při lekci HEAT Programu®.

BASIC

SW – SOFT WALKING
Tato technika se používá na rozehřátí v úvodu lekce. Představuje sice nejjednoduší techniku HEAT Programu®, ale je velmi důležitá, jelikož slouží jako příprava na vyšší zátěž a intenzitu. SW je také technikou odpočinkovou. Ve chvílích únavy umožňuje tato technika dopřátí klidu, získání rovnováhy, vnitřní koncentrace a především vrácení tepové frekvence na aerobní práh. SW používáme také na konci tréninku, jako techniku k vydýchání. Používáme delší krok, pomalejší tempo a paže jsou volně opřená o madla.

W – WALKING
Walking představuje vývoj ze základní techniky, což je Soft Walking, ve kterém se předpokládá používání madel. Walking představuje první seznámení s volnou technikou, což je chůze bez držení madel. Jde o maximální spontánnost chůze, kdy paže jsou volně spuštěné a kmitají volně po stranách kolem boků, čímž krok získává perfektní rovnováhu. Rychlost kroku se progresivně zvyšuje. Technika Walking se používá pro zahřátí, ale může být zařazena i jako technika střední intenzity – pomalým zvyšováním zátěže a jejím udržením po delší časový úsek.

STK – SOFT TREKKING
STK je označena jako středně těžká technika. Vychází z krátkého a rytmického kroku, ve kterém je nejdůležitější pevné pokládání chodidel, které dává pohybu měkkost a plynulost. Prohnutí chodidla vychází z paty, přes nárt až do špičky. Ohnutí špičky je pak impulsem pro vyražení druhé nohy vpřed k dalšímu kroku. Při STK necháváme paže opřená o madla, tím dosáhneme částečného odlehčení těla a lepší kontroly chůze a postoje při zvýšené frekvenci kroku. Slouží jako předstupeň k náročnější technice, kterou je trekking.

TK – TREKKING
Technika TK vychází postupně z techniky STK, jen s tím rozdílem, že paže jsou bez přidržování madel. Dlaně zůstávají lehce přivřené, nikdy né v pěst – kvůli lepšímu prokrvení palce. Lokty svírají úhel cca. 90°. Paže oscilují (kmitají) střídavě vpřed a vzad, vždy s kontralaterální (protilehlou) nohou – (pravý loket jde dopředu s levým kolenem a naopak). Pravidelné střídání paží a nohou skýtá rovnováhu a to zejména při stoupání, kde se stává práce paží elemetární. Jejich používání i v intenzivnějších technikách zvyšuje odraz až o 40%.

SCB – SOFT CLIMBING
Jde o techniku šplhání, v níž se dokonale sjednotí fyzické i duševní síly pro zdolání náročného svahu. Stoupání roste na maximum vašich schopností za dodržení stejného rytmusu kroku. Soft v této technice opět znamená použití madel. U SCB je důležité korigovat zátěž prostřednictvím ovládacího prvku (kolečka) na ovládacím panelu pasu. Zátěž by měla být zvolena v takové úrovni, aby při držení paží nedocházelo k příliš velkému napětí. Potřebujeme-li zvolnit, dojdeme krátkými kroky k čelnímu panelu pasu, zvýšíme lehce zátěž a udržujeme plynulý, krátký krok, dokud nenačerpáme energii k opakování delších kroků ve středu pasu.

LEVEL II

SPW – SOFT POWER WALKING
SPW představuje nejméně náročnou z pěti technik druhého stupně. Ale přestože je v tomto programu chápána jako soft technika, představuje v porovnání s technikami prvního stupně (Basic) krok nejvíce rytmický. Stejně jako v ostatních technikách soft, zůstává horní část těla uvolněná, ruce jsou opřeny o madla. Krok zůstává spontánní, více výrazný s využitím vyššího BPM. Zadní noha jde až na konec pasu, až do momentu kdy je pata ve vzduchu, aby metatarsy (nártní kůstky) měly maximální švih pro odraz k dalšímu kroku.

PW – POWER WALKING
Power walking je považován za techniku maximální potence co do dynamiky v HEAT Programu®. Při PW je průběžně aktivováno zhruba 640 svalů. Představuje techniku volné dynamiky, během níž se využívá nejvyšších BPM z rozsahu 124 – 128, a tepové frekvence 75 – 85%. Paže a nohy udržují maximální aplitudu, paže svírají úhlel cca. 120° a oscilují (kmitají) přímo těsně kolem hrudníku. Pohyb vychází zezadu, kdy loket je ve výši lopatek a jde dopředu do stejné výšky, přičemž se zvyšuje pohyb ramene. Dlaň nesmí převýšit výšku ramene. Tělo je v mírném předklonu.

FW – FLAT WALKING
Tato technika vznikla s cílem zvýšit svalovou potenci, pracující proti třecí síle pasu. V H.E.A.T Programu® nikdy nebude možnost prožít situaci plynulé chůze po rovině. Pas Maxerrunner je totiž mechanický, využívající pro pohon energii, kterou vyvíjí uživatel. Rovnováhu pro nás představuje základní výchozí nastavení pasu, které nám umožňuje plynulou chůzi s minim. sklonem pasu, protože využívá gravitační sílu. Odraz je dán vahou těla, tudíž je možno jít bez přidržování se madel. Jakmile pas klesne pod výchozí úroveň, zvýší se třecí síla a pas zpomalí, protože se vytváří odpor pro chůzi, která nemůže být pro odraz využita. Proto je třeba dát do kroku v této technice jistou razanci. FW může být považován za techniku čistě svalové výkonosti, která přináší také zvýšení svalové odolnosti a zpevnění. Při této technice jsou ruce na madlech, s mírným zapřením, ale stále s uvolněnými rameny. Tělo je v mírném předklonu s rovným držením zad. Hlava je v prodloužení páteře.

CBW – CLIMBING WALKING
Po zvládnutí techniky Soft Climbing následuje technika Climbing Walking, která je něčím absolutním v evoluci tohoto typu. Trénovanější jedinci mají tedy na výběr ještě náročnější techniku. Je to chůze do kopce s pažemi bez přidržování madel a to buď při stejném sklonu pasu a nebo jeho zvýšením, pokud to stupeň trénovanosti umožňuje. Stále bychom měli mít pocit, že stoupáme na vrchol. Amplituda pohybu paží i nohou je omezenější než v PW, ale stále zůstává spontánní. CBW je volnou technikou s maximální inklinací pasu, tudíž vyžaduje více koncentrace, rovnováhy i svalové síly. Zde se jedná o sílu všech svalových skupin těla, především ale dolních končetin, které musí vyvinout sílu proti velkému odporu k udržení na pasu. Díky tomu se zvýší i produkce kyseliny mléčné v zapojených svalech – tj. svalech dolních končetin a hýždí, ve kterých se díky kyselině zvýší i svalový odpor. Ale i svaly horních končetin zůstávají velmi důležité, protože zlepší švih o 30 – 40% i plynulost pohybu. Maximální důležitost zde má i kontorla dechu, pro získání energie a rovnováhy.

PCB – POWER CLIMBING
Power Climbing představuje techniku největšího energetického výdeje při šplhání do kopce. Sklon Maxerrunneru je na výběru každého individuálně dle stupně trénovanosti, ale je důležité dodržovat filozofii H.E.A.T Programu®, která říká, že každý je výjmečný a šplhá si svůj vlastní kopec, horu a to s ohledem na své vlastní limity. Část trati od soft po power climbing bude efektivnější, půjdeme-li od konce pasu dopředu, přičemž budeme ruce posunovat po madlech až do jejich nejspodnější části. Před tím než tuto techniku začneme se doporučuje zvýšit odolnost – odpočinout si. Technika doporučuje maximální krok s důrazem na přední nohu a maximálním uvolněním napětí nohy zadní. Stejně jak je tomu u ostatních technik využívající maximální amplitudu kroku, vychází švih chodidla až z bříšek prstů.

(Poznámka: Slovní spojení H.E.A.T Program® je ochranná známka a musí tak být vždy označen symbolem ®)

H.E.A.T.

Recepce:
+ 420 728 034 457

Manažer:
Jan Kolář
+ 420 773 283 234
heat@domyno.cz