, blahopřejeme!

MASÁŽE

Recepce:
606 667 066

Manažer:
Věra Čermáková
724 404 500
wellness@domyno.cz

Kineziologická poradna

Kineziologie je jedna z nejznámějších metod alternativní medicíny, která kombinuje s velice dobrými výsledky západní a tradiční čínskou medicínu. Uznávají ji laici, učitelé, lékaři a psychologové po celém světě. Nepracuje s problémy, ale s negativními emocemi, které způsobily jejich vznik. To znamená, že každý člověk, jenž trpí problémy, je i zdrojem jejich řešení.

Kineziologie spočívá v komunikaci terapeuta s podvědomím klienta, směřující k odstranění psychických bloků. Nejedná se ale o žádnou hypnózu, tudíž nemůže dojít k vědomé či nevě-domé manipulaci. Kineziologie nás vede k hlubokému pochopení, a tím i k odstranění ener-getických uzlů, čímž psychika i tělo dostávají svou vlastní energii a schopnost léčit sebe sama. Mezi klientem a terapeutem by měl být uvolněný vztah založený na důvěře. Proto je zde nezbytný dobrý výběr terapeuta.

Psychický blok vzniká nejčastěji negativní zkušeností. Mohou to být například nemoci či traumata z dětství, ale třeba i jen nevinná poznámka. Mozek následně vytvoří systém přesvědčení, podle kterého se člověk později chová. Mozek totiž zaznamenává všechny negativní emoce od početí do současnosti a reaguje stejně na události, které se staly, jako na ty, které si člověk jen představuje. V určité stresové situaci se člověk zablokuje a zjednodušeně řečeno, mozek nedává šanci situaci úspěšně vyřešit.

Za nejčastější problémy lze považovat různé formy strachu, fobie, zlozvyky, poruchy učení, deprese nebo poruchy spánku. Klient, který vyhledá kineziologickou poradnu, pracuje při léčbě sám na sobě. To umožňuje dokonalé uvolnění a odstranění vlastních bloků a problémů. Je tak lépe schopen pochopit vlastní problém.

Pomocí kineziologie může být odblokován jakýkoliv stres či strach, který nám znepříjemňuje každodenní život a omezuje nás. Základní podmínkou úspěšné léčby je nezbytná spolupráce klienta. Terapeut pouze zahájí léčebný proces odstraněním bloků a pak už záleží na klientovi, jak se bude ve svém životě chovat a pečovat o své zdraví.