, blahopřejeme!
Multisport

Držitelé karty Multisport mohou zdarma navštívit pouze jednu hodinu/lekci v jednom dni. Chtějí-li navštívit hodinu další, musí použít k jejímu zaplacení Domyno Zákaznickou Kartu. Karta Multisport neopravňuje svého držitele ke vstupu na všechny sportovní aktivity Domyno. Více informací o možnostech uplatnění karty Multisport žádejte na recepcích Domyno Akademie a Domyno Fitness.

 

Více informací: www.multisport.cz